Referenties

Jakob Kiers
J.Kiers Lelies Dwingelo

Ron heeft ons meerdere malen begeleidt bij het aankopen, huren en/of verhuren van vastgoed in Klazienaveen. Dit heeft hij gedaan met grote kundigheid. Ook mede door zijn grote netwerk kan hij snel schakelen.

Ook voor veel andere vragen kun je bij Ron terecht, van teelttechnische vragen tot financieringen, Ron is overal in thuis, of verwijst je door naar iemand die je daar bij kan helpen.

Ron is mede de reden dat wij onze bedrijfsvoering in Klazienaveen opschalen.


Yuri Vladimirovich Sudarev
General manager, Ltd. Groenteteler (tm Botanica)

Хотел бы выразить благодарность Рону Петерсу за помощь нашей компании и нашей команде.

Мы благодарны за его вклад как в России, так и в Нидерландах. Мы видим, что использование его протокола принесло нам результаты в борьбе с вирусом, и мы чувствуем себя более уверенно, зная, что новый томатный вирус — это новая опасность, и мы знаем, что делать.

На данный момент у нас идет расширение производства, в чем Рон Петерс помогает нам знаниями и опытом. Полагаю, что его вклад окупится, с точки зрения хорошего проектирования рассадного отделения и управления новой теплицей в будущем.

РФ

Волгоград,

Юрий Владимирович Сударев

Генеральный директор

ООО Овощевод (т.м. Ботаника).

 

"I would like to thank Ron Peters for helping our company and our team.

We are grateful for his contribution both in Russia and in the Netherlands. We see that this new dangerous virus is a new challenger, however we know what to do.

We are expanding production at the moment, in which Ron Peters helps us with knowledge and experience. I believe that his contribution will pay off, in terms of a good new propagation design and the management of a new greenhouse in the future."

 

“Ik wil Ron Peters bedanken voor het helpen van ons bedrijf en ons team.

We zijn dankbaar voor zijn bijdrage, zowel in Rusland als in Nederland. We zien dat het gebruik van het protocol ons resultaten heeft opgeleverd in de strijd tegen het virus en we hebben meer zelfvertrouwen, wetende dat een nieuw tomatenvirus een nieuw gevaar is en we weten wat we moeten doen.

Op dit moment breiden we de productie uit, waarin Ron Peters ons helpt met kennis en ervaring. Ik geloof dat zijn bijdrage zijn vruchten zal afwerpen, in termen van een goed ontwerp van de afdeling zaailingen en het beheer van een nieuwe kas in de toekomst.

RF

Volgograd,

Yuri Vladimirovich Sudarev

General manager

Ltd. Groenteteler (tm Botanica)."


Bert Knol
Managing Partner, Algaecom 
"Algaecom is een bedrijf dat algen en eendenkroos teelt en dat hiervoor ook zelf de teeltsystemen ontwikkelt. Voor het testen van systemen en teelten maken we graag gebruik van geconditioneerde omstandigheden en zijn daarvoor terecht gekomen bij het proefbedrijf van Ron Peters c.s.. De samenwerking met Ron en zijn mensen verloopt erg voorspoedig. Ze zijn zeer flexibel in hun manier van samenwerken, waardoor we tot een goede verdeling kunnen komen van werkzaamheden. Bovendien zijn Ron en zijn mensen alert en pro-actief: als je met een probleem komt, hebben zij dat al lang gezien en al een oplossing voorbereid.

Kortom: met dit bedrijf hou je de vaart in realisatie van je ambities!!“Ron is een inspirerende ondernemer die met hart en ziel aan de slag is voor de goede zaak. Hij weet op een geheel authentieke wijze perspectief te schetsen aan ambitieuze bedrijfsplannen. Hierin heeft hij zich meerdere malen bewezen. Mede dankzij zijn openheid en persoonlijke betrokkenheid bouwt hij aan relaties en brengt hij de juiste mensen met elkaar in contact.”
Herald Beuker

Tuinbouwondernemer groentezaden


“Ron is een goudeerlijke zakenman waar ik al vele jaren met plezier me samenwerk. 
Een man met een groot hart voor de regio.”

Steve Vanderkooy
General Manager, Ontario Plants Propagation Limited

 
“Ron’s entrepreneurial and passionate spirit, extensive experience, deep network of contacts, and his engaging and humorous personality, have made Ron a valuable member of our team.  Since starting the relationship in 2002, he has without question helped us elevate and continuously improve the quality of our products.  We continue to work with Ron on a regular basis today."

Roelof van der Wielen
Senior adviseur, Uno bedrijfsadviseurs 


“Ik ken Ron als bevlogen tuinbouwondernemer met een goed netwerk. Hij heeft de sympathie van veel branchegenoten waardoor hij makkelijk contacten kan leggen. Ik heb Ron ingeschakeld als interim-er om in korte tijd een beeld te krijgen van de kansen op productie van een grootschalige teelt.”

Martin Malarski,
Eigenaar plantenkwekerij (20 HA) Polen


“Ik ken niemand met meer vakkennis als Ron Peters. Zijn adviezen hebben sterk bijgedragen aan de groei van ons bedrijf. Ron is iemand die zijn kennis graag en enthousiast deelt. Wij zullen de komende jaren zeker gebruik blijven maken van de diensten van de proeftuin.”