woensdag, 18 januari 2017

water hergebruik


Onder druk van overheden, waterschappen en publieke opinie omtrent waterlozing en hergebruik heeft Proeftuin Ron Peters het initiatief genomen om al haar overtollige water uit de bestaande teelten te gaan hergebruiken in de teelt van groene planten om te zien of het op deze manier mogelijk is om het bedrijf aan te kunnen merken als : nul lozer.